Hotline: 1900 5555 49
VN
Menu

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên kiểm soát nội bộ
Số luợng cần tuyển 1
Mức lương  
Hình thức công việc  
Địa điểm làm việc  
Kinh nghiệm Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán/ tài chính/ ngân hàng 
Yêu cầu bằng cấp Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán, tài chính, ngân hàng
Yêu cầu giới tính Nam / Nữ
Thời hạn nộp hồ sơ 30.06.2021
Trách nhiệm công việc
 • Tham mưu cho Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ 
 • Kiểm tra tính trung thực - hợp lý của Báo cáo tài chính của đơn vị.
 • Chịu trách nhiệm tổng hợp ngân sách hàng năm cho công ty
 • Thực hiện báo cáo hợp nhất.
 • Tình hình quản lý chi phí, công nợ tại đơn vị
 • Phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh các đơn vị trong hệ thống để chỉ ra các điểm mạnh, điểm hạn chế và các giải pháp khắc phục.Lập kế hoạch kiểm soát và giám sát cho từng đơn vị trong phạm vi được phân công.
 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích và thiết lập các thủ tục kiểm toán đối với báo cáo tài chính của đơn vị nhằm đảm bảo các Báo cáo tài chính này không có những sai sót trọng yếu.
 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích và kiểm tra tính chính xác của các báo cáo về hiệu quả đầu tư vốn.
 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích tình hình sử dụng chi phí, tình hình quản lý công nợ tại đơn vị.
 • Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của các đơn vị
 • Tính hiệu quả, khả thi của dự án đầu tư tài sản trước khi trình duyệt đầu tư
 • Đưa ra các nhận xét, đánh giá, kiến nghị, giải pháp cần thiết để ngăn ngừa những sai sót có thể xảy ra liên quan đến công việc phụ trách, khắc phục những điểm hạn chế.
 • Thực hiện báo cáo tổng hợp của đơn vị được phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty.
 • Định kỳ báo cáo : theo Tuần, tháng, quý, năm
  Cấp báo cáo       : Ban Tổng GĐ
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao (Theo từng công việc)
Yêu cầu năng lực
 • Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán, tài chính, ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Kiến thức về nghiệp vụ kế toán/ tài chính/ ngân hàng
  • Kiến thức về các chuẩn mực kế toán, các Thông tư, Luật định và thuế
  • Kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát dòng tiền
 • Kinh nghiệm (thời gian và lĩnh vực):
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán/ tài chính/ ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên trong ngành bất động sản.
 • Kỹ năng cần thiết:
  • Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực, có khả năng đi công tác xa nhà.
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt phục vụ cho công việc thu thập thông tin và giao tiếp, kỹ năng phân tích, trình bày, viết báo cáo tốt.
 • Thái độ và tác phong:
 • Yêu cầu khác (Nếu có):