Hotline: 1800 5555 49
VN
Menu

Cơ hội nghề nghiệp

Kế toán tổng hợp
Số luợng cần tuyển 01
Mức lương  18.000.000 - 22.000.000
Hình thức công việc  Giờ hành chính
Địa điểm làm việc  188 Nam Kì Khởi Nghĩa, P.6, Q.3
Kinh nghiệm Có ít nhất 02 - 05 năm kinh nghiệm
Yêu cầu bằng cấp Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học ngành Kế toán, Tài chính
Yêu cầu giới tính Nam / Nữ
Thời hạn nộp hồ sơ 31.10.2022

Mô Tả Công Việc
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự can đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty
- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho BGĐ hoặc các đơn vị chức năng
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
- Kiểm tra, theo dõi hợp đồng, công nợ với các nhà thầu của các dự án XD
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
- Chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp từ KTT và thực hiện các công việc khác do Ban GĐ.
Yêu cầu Công Việc

- Từ 33 - 45 tuổi 
- Biết sự dụng phần mềm Misa
- Có khả năng thống kê, lập và phân tích BCTC
- Hiểu về Luật Kế toán, Thuế, làm việc với các cơ quan chức năng
- Cẩn thận, kỹ tính, trung thực

Thông tin Liên Hệ
  • Người liên hệ: Mr.Gia
  • Email: nhansu@tlmcorp.vn - gianh@tlmcorp.vn
  • Số điện thoại liên hệ: 0933.398.439 ( Gia)