Đô thị xanh liền kề TP. HCM và cơ hội dẫn đầu cuộc đua

Số lượt xem: 202

Theo JLL Việt Nam, không chỉ BĐS trung tâm TP. HCM tăng giá mà vùng ven cũng thiết lập giá mới đặc biệt là nhà liền thổ. Đây chính là cơ hội dẫn đầu cuộc đua cho các đô thị vệ tinh tiềm năng.