Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh


Vị trí công việc:
Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
Khối/Phòng ban:
Phòng DVKH
Cấp trên trực tiếp:
Trưởng phòng DVKH


MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

 • Hỗ trợ kinh doanh cập nhật đặt cọc, đặt chỗ
 • Cập nhật giỏ hàng 
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết trong công tác chuyển nhượng, khiếu nại, thắc mắc.
QUAN HỆ CÔNG TÁC:

- Quan hệ với nộ bộ:

 • Cấp trên trực tiếp: Trưởng phòng DVKH.
 • Trưởng nhóm điều phối kinh doanh.

- Quan hệ với bên ngoài:

 • Bộ phận kinh doanh: Sàn nội bộ và liên kết
 • Khách hàng
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
 • Hỗ trợ kinh doanh: đặt cọc, đặt chỗ
 • Ký hợp đồng: Tiếp nhận thông tin khách hàng; soạn thảo, in ấn Hợp đồng đặt cọc, kiểm tra, trình ký và chuyển trả hợp đồng cho khách hàng
 • Chuyển nhượng: Theo dõi hỗ trợ giải quyết chuyển nhượng cho Khách hàng
 • Thực hiện công tác xác nhận đặt cọc, đặt chỗ trên phần mềm Tavico
 • Định kỳ báo cáo : Tuần/ đột xuất
  Cấp báo cáo        : Trưởng phòng DVKH
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao (Theo từng công việc)
YÊU CẦU NĂNG LỰC:
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan
 • Kiến thức chuyên môn:
 • Kinh nghiệm (thời gian và lĩnh vực): Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng cần thiết:
  -Tỉ mỉ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm;
  -Nhanh nhẹn, khả năng xử lý công việc tốt
  -Thành thạo execl, word, powerponit,…
 • Thái độ, Tác phong: Thái độ tích cự và trách nhiệm
 • Yêu cầu khác (nếu có):