Hotline: 1800 5555 49
VN
Menu

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Phát triển cùng TLM

Không chỉ thu hút, giữ chân nhân tài bằng chế độ lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh; Tập đoàn bất động sản TLM còn kịp thời ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng mỗi đóng góp của cá nhân; đồng thời, xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng và mang đến cơ hội khẳng định giá trị bản thân.

Xem thêm

Chính sách phúc lợi

Chính sách phúc lợi
Xem thêm

Đào tạo và Phát triển

Tập đoàn TLM thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, training cho cán bộ, nhân viên.

Được cử đi tham dự các chương trình đào tạo chất lượng để phát triển chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý.

 
Xem thêm