QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT MỤC TIÊU OKRs : NÂNG CAO VIỆC ĐÁNH GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP, KHÔNG CẢM TÍNH VÀ MƠ HỒ

  • Ngày đăng :27.07.2022

Sáng ngày 25/07/2022, phối hợp cùng Base – đơn vị Lãnh đạo trong kỷ nguyên số, Phòng Hành Chính Nhân sự đã tổ chức buổi “Kick-off” với chủ đề "Quản trị hiệu suất mục tiêu - OKRs", mở đầu cho quá trình đổi mới công nghệ trong vận hành tổ chức.

  

Việc đánh giá từng cá thể trong công việc sẽ không thể tuyệt đối chính xác nếu chỉ dựa trên những báo cáo khô khan mỗi tuần và theo một cách rất cảm tính.

Trên thực tế, đôi lúc, các Lãnh đạo cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nhân viên của mình làm việc có hiệu quả hay không, bởi các nguyên nhân có thể kể đến như: Giao việc rời rạc và lưu trữ thủ công khiến dữ liệu bị phân mảnh. Đánh giá thường chỉ dồn vào cuối quý/năm. Hoặc từ kết quả đánh giá vẫn không biết làm cách nào để nâng cao hiệu suất mà thường chỉ để trả lương hoặc thưởng phạt. Nhiều trường hợp thậm chí chỉ làm đánh giá mang tính thủ tục "cho có".

 

Đó là một trong những lý do thúc đẩy TLM thực hiện quá trình “chuyển đổi công nghệ số” trong quản trị nhân lực. Trước hết, đó là việc thực hiện OKRs cho cả Tập đoàn.

Sáng ngày 25/07/2022, phối hợp cùng Base – đơn vị Lãnh đạo trong kỷ nguyên số, Phòng Hành Chính Nhân sự đã tổ chức buổi “Kick-off” với chủ đề "Quản trị hiệu suất mục tiêu - OKRs", mở đầu cho quá trình đổi mới công nghệ trong vận hành tổ chức.

  

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý mục tiêu – đánh giá hệ số công việc sẽ giúp từng thành viên trong TLM:

  • Tiết kiệm và tối ưu nguồn lực thời gian.
  • Xây dựng văn hóa làm việc chủ động, minh bạch
  • Minh bạch trách nhiệm, NÓI KHÔNG với tránh đùn đẩy, đổ lỗi lẫn nhau
  • Nắm được tiến độ làm việc giữa các thành viên để phát huy/hỗ trợ kịp thời
  • Chủ động bám sát kế hoạch công việc, hướng tới việc được ghi nhận cống hiến
  • Khích lệ nhân sự phát triển bản thân và gắn bó với tổ chức

Với sự đổi mới này, Tập đoàn TLM chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc và hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu đã đặt ra.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của sự kiện QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT MỤC TIÊU OKRs: